skip to Main Content

Eesti Kontserdi tänavuse hooaja avakontserdil sai esimest korda kuulda meie ühe tipphelilooja Erkki-Sven Tüüri teost “Külva tuult…”. Pealkiri pärineb piibli Vanast Testamendist, mille paljud tekstid on kinnistunud kõnekäändude või vanasõnadena.

Nimetatud heliteose pealkiri pärineb lausest: “Nad külvavad tuult ja lõikavad tormi.” (Hoosea raamatu 8. peatüki 7.salm)

Ajalehes Sirp kommenteerib helilooja toese pealkirja “Vaadates globaalseid kliimamuutusi, äärmusliikumiste raju tõusu, rahvaste massrännet – need protsessid on kõik seotud omal ajal tehtud läbimõtlematute otsustega. Teose muusika ei ole loomulikult nende protsesside otsene kirjeldus, kuid need on teemad, mille peale olen viimasel ajal väga palju mõelnud.”  (Sirp, 20.09.2017)

Küllap on need teemad meid kõiki omal moel puudutanud ja tekitanud küsimusi, millele on olnud raske vastuseid leida.

Kutsume kõiki, kes soovivad pühendada pisut sügistalvist aega – kord kuu teisipäevaõhtuti – , et ühiselt mõtiskleda elu sügavamate teemade üle.

Oled oodatud osa võtma vestlussarjast “Teeõhtud piibliringis”. Esimene vestlusring saab kokku  usupuhastuspühal, 31. oktoobril kell 18.00 Türil Kodula 34. Seejärel kohtume igal kuu neljandal teisipäeval.

Türi adventkoguduse pastor Rein Kalmus

Back To Top