skip to Main Content
Jumala rahu teile!
 
Räägitakse, et siinkandis on evangeeliumiseemne jaoks kõva pind. See on suur mure terves Baltikumis. Liikmeskond väheneb.
Peame mõtlema, kuidas motiveerida, inspireerida liikmeid, et misjonitunne oleks tugev. Me peame igaüks olema avatud Püha Vaimu juhtimisele.
 
Täna räägime Jeesusest Kristusest kui Kohtumõistjast. Meie kogudusel on eriline sõnum, Kolmeinglikuulutus. Meie missioon on kuulutada Kolmeinglikuulutust. Evangeeliumis on kirjas, et kohtutund on tulnud!
 
“Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti Poja kätte, et kõik austaksid Poega, nõnda nagu nad austavad Isa.Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu”. ( Jh 5:22 – 24)
 
Kuidas suhtute kohtusüsteemi? Kas on hirmuäratav? On keegi olnud kohtus?
 
Mina viibisin ühe korra kohtusaalis, kohtunikule päris lähedal. Mind paluti tõlgiks. Kohtuprotsessid on reeglina pikaajalised, palju stressi ja emotsioone tekitavad. Pidin andma allkirja, et tõlgin õigesti! Mõtlesin, et kui nüüd minust valesti aru saadakse, siis satun ise süüaluse koha peale!
Seekord ei olnud piisavalt tõendeid, istung lõppes 10 minuti pärast ja ma olin õnnelik.
 
Piiblis on palju juttu kohtust.
 
“…sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba.” (2.Kr 5:10)
 
“Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks?Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette….Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma”. (Rm 14:10-12)
 
“Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist”. (Ap 17:31)
 
Piibel räägib kohtust. Me kõik peame ükskord seisma kohtujärje ees.
Kas taevane kohus sarnaneb meie maisele kohtule? Kes on kohtunik? Miks on vaja kohut? 
 
“Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti Poja kätte, et kõik austaksid Poega, nõnda nagu nad austavad Isa. … Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu….Sest otsekui Isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka Pojale, et elu on temas endas, ja ta on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast et tema on Inimese Poeg.” (Jh 5:22 -27)
 
Jeesus on Kohtunik. Kas peame kartma või rõõmustama?
 Kuidas tegutseb kohtunik? Kuidas oli vanal ajal?
 
Kohtunik ei tohi olla erapoolik. Kohtuniku ülesanne on kaitsta.
Mooses oli nagu kohtunik. Ta pidi probleeme lahendama.
 
” Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale, kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on, kes on ustav igavesti, kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, kes annab leiba näljastele.Issand päästab lahti, kes on kinni seotud”. (Ps 146:5 – 7)
 
Kohtunik on vabastaja.
 
“Siis Issand laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisujate käest.” (Km 2:16)
 
“…Sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal.” (Ps 76:10)
 
Isa on andnud Jeesusele meelevalla kohut pidada, sest ta on Inimese Poeg. Kohtunik on inimese sarnane. Inimese Poeg on Jeesus Kristus, Kaitsja, Vabastaja, Päästja. Sellist Jumalat tahame teenida!
 
Inimese Poeg – selles on midagi erilist. Ta oli kõiges kiusatud otsekui meie, siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette. Võime julgelt tulla Jeesuse juurde.
 
On üks lugu poisist, kes sattus kohtu ette. Tema soovis aidata oma näljas õekesi, kuid rikkus seadust. Kohus tegi otsuse, et poisil on vaja maksta 10 dollarit. Poisil ei olnud seda raha kuskilt võtta. Mis siis juhtus? Kohtunik maksis ise summa ära. Ja poiss lasti vabaks.
 
Selliselt tegutseb ka Jeesus Kristus. Tema andis oma elu, valas oma verd, et meil oleks igavene elu.
 
“…kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” (Mrk 10:43-45)
 
Inimese Poeg tuli, et teenida ja surra sinu ja minu eest. Ja samas ta on Kohtunik.
 
“Tuhat korda tuhat teenisid teda, kümme tuhat korda kümme tuhat seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati.” (Tn 7:10)
 
“Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja ta saabus Elatanu juurde ja viidi tema ette.” (salm 13)
 
“Aga Kõigekõrgema pühad saavad kuningriigi ja kuningriik jääb neile igaveseks – igavesest ajast igavesti.” (salm 18)
 
Seda on rõõm lugeda! Kas tahate olla Kõigekõrgema püha rahva hulgas?
 
Me igatseme ja ootame väga seda aega. Oleme väsinud sellest, mis maailmas toimub. Suur Võitlus Kristuse ja Saatana vahel on lõppemas.
 
Kristusele anti au, valitsus ja kuningriik. Saatanalt võetakse valitsus ja võim. Inimese Poeg on Päästja. 
 
Ap.4.12:”Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.”
 
Patt tuli maailma, aga Jumalal on väljapääs. Jeesus on teine Aadam, meie Kaitsja ja Kohtunik. Peaksime rõõmsad olema.
 
Soovin, et Jeesus muutuks teile ikka armsamaks, kui Piiblit loete!
 
Aamen.
 
 
 
Autor: Balti Uniooni esimees David Nõmmik.
 
Back To Top