skip to Main Content

Loeme Piiblist Ilmutuse 11:18

 • “Rahvad on saanud vihaseks ja ka sinu viha on süttinud. Kätte on jõudnud määratud aeg mõista kohut surnute üle, anda tasu su sulastele, prohvetitele, ja pühadele ja neile, kes kardavad su nime, väikestele ja suurtele, ning hävitada need, kes hävitavad maad.”

Meie keskendume täna sellele viimasele lausele – ning hävitada need, kes hävitavad maad

Kuue päevaga lõi Jumal taevad koos päikese, kuu, tähtede ja planeetidega. Ta lõi ka maa selle võrratute maastike ja olevustega. Oma sõnaga kutsus Ta esile kalad, linnud, kariloomad ja kõik roomavad elukad. Seejärel, kuuendal päeval, lõi Jumal kaks inimest – mehe ja naise. Nad pidid elama maa peal ja haldama selle ressursse, kaasa arvatud Jumala loodud erinevat liiki olevused.

 • Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!”

Valitsejaamet viitab meie kohustusele millegi või kellegi eest vastutada.

Korraldus maa alistamiseks on osa Jumala õnnistustest inimkonnale. Jumala näo järgi loodud Aadam ja Eeva pidid kasutama maa tohutuid ressursse nii Jumala kui ka iseenda hüvanguks.

Jumal soovis, et need kaks inimest, kelle Ta oli loonud, asustaksid maa ja oleksid selle valitsejad.

Kuid asjad läksid kohutavalt valesti. Võimas ingel nimega Lutsifer oli näinud maa ja kõige seda täitva loomist. Ta oli kade ülemvalitsuse pärast, mille Jumal oli andnud Aadamale ja Eevale ning ta himustas suuremat autoriteeti kui see, millele tal oli õigus.

Meie esivanemad Aadam ja Eeva kaotasid Jumala antud ülemvalitsuse anni, kui nad vaenlase kiusatusele järele andsid.

Selle tagajärjel tuli maailma patt. Nüüd on meist kõigist saanud keskkonna kiskjad. Saastamise ja globaalse soojenemise tagajärgi võime näha kõikjal enda ümber. Linnades on aina enam ja enam hooneid ning üha vähem ja vähem looduslikku ümbrust.

Ühel hetkel jõuame me punkti kus patu tagajärjed on muutunud nii hulluks, et Jumal hävitab need, kes hävitavad maad.”

Saatanale meie maailma ülemvalitsuse andmine on pannud planeedi kannatama. Püüdes lahutada inimkonda Jumalast on ta asunud ründama loodust, sest loodus on üks Jumala „raamatutest“, mille kaudu näitab Ta oma armastust meie vastu.

 • Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust.

Ühel päeval hävitab Jumal meie planeedi – planeedi mida inimkond on laastanud – ning loob uue taeva ja uue maa. Kuid see teadmine ei vabasta meid vastutusest, Jumal andis meile ülesandeks hoida ja hoolitsed loodu eest …

 • Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma.

… ning tema korralduste eiramisel on tänapäevalgi veel igavikulised tagajärjed ning hävitada need, kes hävitavad maad.”

 • Kas sa kustutasid toast lahkudes tule?
 • Kas sa lased veel mõttetult kraanist joosta?
 • Kas sa korjasid üles maha visatud prügi?
 • Kas sa eelistasid kodumaist toodangut?
 • Kas sa sorteerisid prügi?
 • Kas sa vahetasid poe kilekoti riidest koti vastu?
 • Kas sa eelistasid sularaha või kaardimakset?
 • Kas sa jalutasid või sõitsid autoga 10 min tee kaugusel asuvasse poodi?

hävitada need, kes hävitavad maad – maad ei hävita ainult tehased, kaevandused, suured põllumajandus ettevõtted vaid meie igaüks võime olla osalised maa hävitamisel.

Juulikuu National Geographicu numbris oli artikkel „Kampaania –Lõpp uimejahile“ Artikkel rääkis sellest, kuidas kalurid püüavad aastas 100 miljonit haid selleks, et neil uimed maha lõigata ja siis vette tagasi visata – surema. Tundub julm, kuid ilmselt mitte Lõuna-Hiina elanike arvates, kelle jaoks haiuimesupp on populaarne pulmaroog.

Sama ajakirja teine artikkel rääkis Virunga pargivahtidest, kes oma eluhinnaga kaitsevad rahvuspargis elavaid loomi ja loodust. Alates aastast 1996 on tapetud 152 Virunga rahvuspargi töötajat (20 aastaga on tapetud 152 inimest sellepärast, et nad on hoolinud loodusest ja loomadest).

Maailm on triivinud väga kaugele Jumala algselt plaanist täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!

Jumala plaan ei näinud ette, et inimene kuritarvitab oma võimu looduse üle. Meid on kutsunud üles Tema loodu eest hoolitsema.

Kui me tõesti usume, et Ta on andnud meile ülemvalitsuse Tema loodu üle, hoolitsegem siis selle eest kuni Tema tagasitulekuni.

Mariin

Back To Top