skip to Main Content

2. mail oli Türi adventkoguduses jutlustamas Valga adventkoguduse pastor Aldar Nõmmik. Oma jutluses tõi ta meieni loo Eelija kohtumisest Sarepta lesknaisega, tõmmates samaaegselt paralleele tollaste sündmuste ja meie tänase vaimuliku olukorra vahel. Kuulates seda selgelt ja konkreetselt väljendatud sõnumit, leidsin hea võimaluse ka ennast vaimulikult läbi katsuda. Usun, et meis kõigis on veel piisavalt kasvuruumi, usaldamaks enam Jumalat ja meie õnnistegijat Jeesust Kristust.

Autor: Mart Olema                                                                                                                             02.05.2009

Back To Top