skip to Main Content

Kvartali viimasel, osasaamise hingamispäeval ordineeriti Türi ja Paide adventkoguduse vanemaks septembri algusest samas pastorina töötav Toivo Kaasik.

Ordineerimist oli läbi tulnud viima Adventistide Koguduste Eesti Liidu sekretär pastor David Nõmmik, kelle ettepanekul Türi kogudus Toivo ühehäälselt oma koguduse vanemaks valis. Paide kogudus oli sarnase otsuse juba varemalt teinud.

David Nõmmik selgitas põhjalikult, millised eeldused koguduse vanemaks olemisele Piiblis on kirja pandud ja mis kohustused selle ametiga kaasnevad. Kogudus lubas omakorda olla Toivole toeks ja püüda üheskoos kasvada.

Liidu poolt kinkis David Toivole koguduse korra ja jutlustaja käsiraamatu, mis on igale pastorile Piibli kõrval olulisteks käsiraamatuteks.

Paide koguduses ordineeris David koguduse diakoniks Kalev Tasangu. Ordineerimisel assisteerisid Jaan Laul ja Toivo Kaasik.

Allikas: MeieAeg                                                                                                                         1.10.2007

Back To Top