skip to Main Content

21. märtsil võtsid Türi adventistid taas oma koguduses vastu külalisi. Seekord olid meil rõõmu abimeesteks Sakari Vehkavuori, kes on Helsinki Annankatu ja Lohja koguduse pastor, tema isa Simo Vehkavuori, kes on emeriitpastor ning Lohja koguduse muusik Keijo Salmela. Sakari jutlustas kadunud poja tähendamissõnast, kuid mitte selles meile harjunud meeleparandusele kutsuvas kontekstis. Siin oli keskpunktis isa ennastsalgav armastus, mis võimaldas pojal tagasi tulla ja jääda isamajja.

Ühises lõunalauas Simoga vesteldes kogesin, et nii Eesti kui Soome adventkogudustel on mitmeid sarnaseid vaimulikke probleeme. Pikemaks jutuajamiseks aga puudus aeg, kuna vennad kiirustasid oma reisi jätkama, et jõuda õigeks ajaks Tartu adventistide juurde.

Autor: Mart Olema                                                                                                                             23.03.2009

Back To Top