skip to Main Content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pühapäeval kogunesid Meie Aja erinevate rubriikide toimetajad, kaasautorid ja kujundajad Türile, et üheskoos tagasi vaadata möödunud aastatele, lugejate tagasisidele ning pidada nõu, kuidas ajakirja arendada.

Meie Aja rubriikide toimetajate seas on mitmed pikaaegsed kaastöötajad, kes on vabatahtlikena oma osa teinud juba mitmeid aastaid. Nende seas näiteks Janne Kütimaa, kes on Rohujuure tasandil rubriiki kirjutanud viis aastat. Vestlusringis jagas igaüks oma kogemusi ning rääkisid, mida see osalemine Meie Aja tegemises neile on andnud.

Seoses konverentsiga “Lapsed vs tarbimine” läbi viidud küsitlusega uuris Meie Aja toimetus ka inimeste arvamusi seoses Meie Ajaga. Üheskoos vaadati läbi erinevad ettepanekud ja ideed, millest peamiselt kerkis esile inimeste soov praktiliste nõuannete ja igapäevast elu puudutavate materjalide järele.

Peamised valdkonnad, millest on hetkel ajakirjas puudust tuntud, on pere ja tervise küsimused. Mõlemad rubriigid on varasematel aegadel Meie Ajas olnud ja otsustati ka edaspidi uusi tegijaid otsida.

Koosolekul tõdeti ka, lisaks paberkandjale on Meie Aja materjalide lugejaid palju ka internetis. Enamus ajakirja artikleid jõuab natuke hiljem ka kodulehele advent.ee ning aja jooksul koguneb seal artiklite lugejaid palju rohkem, kui neid ajakirja enda puhul on. Näiteks 2009. aasta märtsikuu Kogemuste kotike artiklit (toimetaja Eha Lobjakas) on internetis vaadatud 1388 korral.

Ühiselt lubati tööd jätkata ning ajakirja kolleegiumi liige ja Tahke roog rubriigi toimetaja pastor Ergo Naab palus õnnistust nii kõigile tegijatele kui ka lugejatele ja kõigile materjalidele, mis ajakirja kaudu inimesteni jõuavad.

Allikas: MeieAeg                                                                                                                       15.5.2011

Back To Top