skip to Main Content

Hingamispäeval, 6. märtsil kuulati Järvamaa kogudustes viimast korda jutlustamas Toivo Kaasikut ning tervitati uue pastorina Olavi Lauri.

Toivo Kaasik teenis Türi ja Paide adventkogudusi oma esimeste teenistuskohtadena täpselt 2 ja pool aastat. Selle perioodi jooksul õppisid Järvamaa kogudused tervet Kaasikute peret armastama ja hindama. Kogudused saatsid Kaasikud pisarsilmil Tallinnasse, kus Toivo jätkab pastoritööd.

Tänu ja palvega tervitati kogudustes ka uut pastorit – Olavi Lauri, kes siirdub Tallinna ja Rapla koguduse teenimiselt Järvamaa kogudustesse. Ka Olavi jaoks on tegemist oma teenistusperioodi teise kohaga. Varemalt töötas Olavi üle kümne aasta vanglapastorina.

Toivo üheks esimeseks ülesandeks Tallinna koguduses saab olema Ülestõusmispühade teenistuse ettevalmistamine, millest Eesti Raadio teeb ülekande.

Allikas: MeieAeg                                                                                                                     9.3.2010

Back To Top