skip to Main Content

Veebruari kolmandal hingamispäeval külastasid meid Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman ja noortetöö osakonna juht Mairo Tutk.

Mairo tutvustas SPA Koguduste Eesti Liidu tegevuskava, mille pealkiri on “Et Eestimaa tunneks Jumalat” – meie ülesanne on kutsuda kõiki inimesi saama Jeesuse Kristuse jüngriteks. Peame kuulutama evangeeliumi nii nagu see on esitatud Pühakirjas, et valmistada maailma ette Kristuse peatseks tulekuks.

  • Tegevuskava on kõigile kättesaadav eesti keeles siit ja vene keeles siit

Teemakohase jutluse pidas Jaanus-Janari:

Me elame Kolmeinglikuulutuse ajal, selle maa viimastes päevades. Paljud ei tunne Jumalat ega ole saanud teha teadlikku otsust. Kuidas võiksime inimesi aidata? Olukorrad ja inimesed on erinevad, aga tegevuskava on kokku pandud selleks, et Eestimaa tunneks Jumalat. Mõtleme neile, kes on maailmas. Nende elu ja väärtused on teistsugused. Jagame head, mida Jumal meile on andnud. 

Kui keegi tuleb uksest sisse, peaks ta tundma, et on oodatud! Kristlust ei saa teoreetiliselt omandada. See on nagu lapsevanemaks olemine. Meil võivad olla pedagoogilised teadmised, võime nuku peal harjutada, aga kui meil on päris laps, siis pole õpitust palju kasu, kõik tundub olevat teistmoodi. Kui inimesed vaid mõtlevad kristlusest, on neil kõik selge, aga kui nad ise proovivad seda praktikasse panna, avastavad, et pole kasu teooriast. 

Ps 34:9 “Maitske ja vaadake, et Issand on hea!”

See on sügav kogemine. Tõeline kogemus tuleb siis, kui Jumalaga tegelikult suhtleme. Johannese 4 peatükis on lugu Jeesusest ja Samaaria naisest. Jeesus läheb kaevu äärde. Ta palub vett naiselt. Naine imestab ja nende vahel areneb vestlus (salmid 39-42).

Sellest naisest sai misjonär ja kuulutaja. Kõik algas sellest, et ta kuulis Jeesuse sõnu. Kuidas inimesed saaksid kuulda ilma kuulutajata? Nad ei saagi! Jeesus kutsub meidki kuulutama. Sõnumi kuulmine paneb aluse usukogemusele. Me vajame kindlat, muutumatut kogemust. Me oleme Tema suurust näinud oma silmaga. Inimesed kogevad paljut. 

Öeldakse, et Eesti on ateistlik riik. Siiski – Eestis inimesed usuvad! Uuring näitas, et vaid iga 200-s inimene ei usu midagi. Enamus usuvad midagi, näiteks horoskoope, tervendajaid, sensitiive.

Mis on väärt uskumist? Me oleme siin täna sellepärast, et oleme kogenud – Jeesus on Päästja. 

Me ei ole väga tundelised. Öeldakse, et Eesti mees ütleb oma naisele , et ta teda armastab , üks kord elus, pulmapäeval. Ja lisab, et kui ma peaksin ümber mõtlema, siis annan teada.

Kui elu on tavaline, hall, või pingeline, või õnnelik, meie kogemus kannab meid kõigest läbi. Kuidas jagada kogemust?

Joosua 4 peatükis ütleb Jumal:”Võtke endile rahva hulgast 12 meest. Võtke endile siit Jordani keskelt 12 kivi. “Need kivid jäid tähiseks. Kui teie lapsed tulevikus küsivad, mis kivid need teil on, siis saate Jumala imeteost tunnistada.

Meil on kivisid ( mälestusi ) oma aegadest. Kui meie käest küsitakse, mis see on, miks see nii on, siis vastame!

2 vanaprouat küsisid minult, kes on rajaleidjad. Vesteldes selgus, et nad teadsid, et adventistidel on väike kirikumaja. Nad olid näinud Roaldi saadet kristlastest ja mäletasid Võru kogudusemaja. Nad on kuulnud, aga nad ei usu, sest puudub isiklik kogemus. Jumal juhib neid edasi.

See on Jumala igatsus, neid edasi juhtida. Kristlus on igapäevane usukogemus. Meil on vaja suhet Jumalaga, miski muu ei päästa. Mina tunnen Teda. Tema tunneb mind. Samaaria naine vältis inimesi. Tema elu oli olnud selline nagu ta oli. Kui ta kohtus Jeesusega, siis ta läks ja jagas kõigile oma kogemust, ta ei saanud teisiti.

Võtkem eeskujuks Samaaria naine. Jagagem neile, kellega kokku puutume. Jumal õnnistab meie väikesi püüdlusi. Igaüks peab siin maailmas tegema otsuse. Elame lõpuajal, käimas on kohus. Anname Jumalale au! Me igatseme, et kõik võiks tunda Jumalat.

Mairo tutvustas ka lühidalt selle aasta esimeses pooles toimuvaid üritusi:

  • 04.03 Jutlustamiskoolitus (Tallinnas)
  • 18-25.03 Noorte palvenädal
  • Aprillis on kevadine veematk – mittekristlasest sõbra kaasavõtmisel hinnaalandus
  • 02.04 Pallipäev (Pärnus)
  • 19-20.07 Noortelaager

Lõpetuseks kutsuti meid üles palvetama Tallinnas avatava mõjukeskuse Terve Elu pärast – keskust külastavate inimeste ja seal töötava personali pärast.

 

Back To Top