skip to Main Content

See ei olnudki nii ammu, kui me kutsusime teid oma uut kirikuaeda vaatama. Taevaisa on lubanud kõigel ilusti kasvada ning õunapuude küljest ka õunapoisse leida.

Me täname Jumalat kõigi nende õnnistuste eest, mis väiksele Türi kogudusele osaks on saanud. Eriline tänu tõuseb taeva poole seoses meie kiriku katusega.

Oleme ühise meeskonnana juba mõnda aega katuse jaoks raha kogunud. Aeg venis nii pikale, et paljud meist jõudsid juba äragi unustada, et rahakogumine üldse käib.

Ja siis toimusid mõne kuuga suured muutused. Pastor tuletas meile uuesti meelde, et kiriku katus on kehvas seisus ja vajab väljavahetamist. Jumal pani meie koguduse õele Maarjale südamele hakata katuseprojekti vedama. Ei läinud kaua aega pastori üleskutsest, kui kogudus langetas otsuse usus katust ehitama hakata. Meil ei olnud kogu raha ja ehitusfirmast saime kuus kuud maksepikendust.

Usun, et me kõik palvetasime selle pärast, et kuue kuu lõppedes saaksime vajamineva summa kokku. Inimlikult võttes ei olnud see kindel.

Tänaseks on katuseehituse algusest möödas vähem kui kaks kuud. Raha, mis tööde eest maksta tuli, oli üle kuue tuhande euro.

Kas Jumala jaoks on kuus tuhat suur summa? Kuulub ju kõik, mis meil on, Temale.

Taevaisa kinkis ilusat ilma, andis tarkust ehitajatele ning mõjutas annetajate südameid. Aitäh annetajatele väljastpoolt Türi kogudust, kelle toel tuli katuseehituse fondi juurde veidi alla 1000 euro. Me saime vajaliku raha kiiremini kokku, kui me oleksime unistadagi osanud. Tänaseks on katusetööde eest tasutud.

Jumalale ei ole ükski summa liiga suur. Küll aga peame meie teinekord oma prioriteedid üle vaatama.

Tulge meile külla ning otsige üles maja küljes olev pisike, kuid armas valge rist!

Autor:Mariin                                                                                                                      27.08.2013

Back To Top