skip to Main Content

14. märtsil külastas Türi adventkogudust AKEl-i president Tõnu Jugar abikaasaga. Jutlus, mida temalt kuulsime, oli väga julgustav ja ülesehitav. Selles kutsus ta kõiki positiivsele mõttelaadile. Vend arvas, et me ei peaks kitsid olema oma kogudusekaaslaste kiitmisega. See tähendab, et me ei peaks tagasi hoidma kiidusõnu, kui keegi või miski neid väärivad.

Tõnu lõpetas jutluse apostel Pauluse sõnadega kirjast filiplastele: “Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan, alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.” (Fl 1:3-6)

Jumalateenistusele järgnenud armastussöömaajal kogesime taas väikese kogudusepere ühist osadust.

Autor: Mart Olema                                                                                                                             17.03.2009

Back To Top