skip to Main Content

 

 

 

 

 

 

 

 

Türi adventkoguduses tähistati 1. septembri eelsel hingamispäeval tarkusepäeva, mil paluti õnnistust koguduses olevatele õpetajatele ning õpilastele ja kogu Eesti haridussüsteemile.

Tänavu alustab Eestimaal kooliteed 13 520 uut koolilast. Ühtegi esimesse klassi minevat last kevadpealinna koguduses küll pole, kuid pastor Olavi Lauri kutse peale tuli ette siiski 5 kooliteed jätkavat ning üks lasteaia laps ning neile lisaks ka kaks õpetajat. Olavi palus neile tarkust ja õnnistust ning pidas palves meeles ka kõiki teisi Eesti koolilapsi ning õpetajaid.

Samas tuletas pastor Olavi kogudusele meelde, et hingamispäevakooli kaudu oleme ju kõik õpilased. Kui ühiskonnas on hakatud viimasel aastakümnel tõsiselt täiskasvanute elukestvast õppest rääkima, siis adventkoguduses on see läbi püsiva piibliõppe kogu aeg suure au sees olnud, juhatas Olavi tähelepanu.

Oma jutluse rajas ta Õpetussõnade 2. peatükile: “Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad, lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole, jah, kui sa mõistuse appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks, kui sa seda otsid nagu hõbedat
ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse.”

Olavi tõdes, et tõeline tarkus ei ole midagi, mida me oma maiste õpingutega omandada saaksime. Tarkuseni jõutakse läbi elava suhte Jumalaga.

Tarkusele pühendatud teenistust oli tulnud oma lauluga rikastama ka vend Voldemar Rosin Tallinna kogudusest.

Allikas: MeieAeg                                                                                                                        28.8.2010

Back To Top