skip to Main Content

Homileetika on jutlustamise kunst, tegevuste jada, mida igaüks võib omandada. Tähtsaim tegur siinkohal on aeg. Jutlust ei mõelda valmis hingamispäeva hommikul duši all olles.

Mida kauem oled saanud “tekstiga maadelda”, seda parem jutlus tuleb.

Jutluse ettekandmisel toimub kolmeosaline kommunikatsioon:

 • Saatja ehk jutluse esitaja
 • Sõnum ehk jutlus
 • Vastuvõtja ehk jutluse kuulajad.

Jutlus peab põhinema Piibli tekstil, see kuidas üks või teine piibliteksti tõlgendab, oleneb suuresti jutlustaja isiksusest, kogemustest, soost ja tema suhtest Jumalaga.

Tekst peab olema arusaadav ja kohane, arvestades kuulajaskonna murede, rõõmude ja läbieludega. Teema valikul peaks silmas pidama parasjagu aktuaalseid teemasid ja tähtpäevi.

Jutlust kirjutades küsi endalt:”Mida tahab Jumal minu kaudu öelda?”

 • Jutlus ei ole oma kogemuse jagamine
 • Jutlus ei ole enda arvamuse avaldus

Ettevalmistusprotsess:

 1. Vali Piiblitekst
  • üks lugu või teema
 2. Uuri valitud teksti ja tee märkmeid
 3. Vaatle teksti kui tervikut ja leia keskne mõte
 4. Vasta järgmistele küsimustele:
  • Milline on selle seos kuulajaga?
  • Kas see on tõsi ka tänapäeval?
  • Mida see muudab kuulaja jaoks?
 5. Otsusta, kuidas soovid oma ideed edastada
  • deduktiivne meetod – jutluse mõte öeldakse ära kohe alguses. Ülejäänud jutlus selgitab väljaöeldud mõtet (raskem meetod).
  • induktiivne meetod – jutluse mõte öeldakse välja kõige lõpus (kergem meetod).   NT: Peetruse jutlus nelipühal.
  • poolinduktiivne meetod – natuke mõlemat 🙂
 6. Pane kirja jutluse visand
  • Aitab näha jutluse teksti tervikuna
  • Võimaldab näha seoseid jutluse eri osade vahel
  • Toob nähtavale nõrgad üleminekukohad.
 7. Täida oma visandit toetava materjaliga
  • Ümbersõnastamine
  • Defineerimine
  • Selgitamine
  • Faktid
  • Tsitaadid
  • Jutustused
 8. Kirjuta jutluse sissejuhatus ja kokkuvõte.
 9. Pane kirja jutluse täispikk tekst

Jutlust kavandades võiks struktuur olla järgmine:

 • Pealkiri
 • Piiblitekst
 • Keskne mõte
 • Sissejuhatus
 • Sisu
 • Kokkuvõte

Struktuur on sinu enda jaoks, ettekandes on see üks tervik.

NB:

 • Usu puudumist ei ole võimalik varjata.
 • Loe jutluse tekstile eelnevat ja järgnevat peatükki.
 • Jutlustaja roll on ühendada Piibli aeg tänapäevaga.
 • Jutluse lõpetamine on nagu lennuki maandamine.
 • Pulti minnes ära vabanda!
 • Ära ütle kuulajatele, kui raske sul jutlust ette valmistada oli.
Back To Top