skip to Main Content

Jeesus Kristuses kui Kohtumõistja

Jumala rahu teile!   Räägitakse, et siinkandis on evangeeliumiseemne jaoks kõva pind. See on suur mure terves Baltikumis. Liikmeskond väheneb. Peame mõtlema, kuidas motiveerida, inspireerida liikmeid, et misjonitunne oleks tugev. Me peame igaüks olema avatud Püha Vaimu juhtimisele.   Täna…

Read More

Kui keegi tahab käia minu järel …

                  Selle salmi võib jagada neljaks osaks. Esiteks: kui keegi tahab käia minu järel Enne kui Jeesus oma jutuga edasi läheb, peavad kuulajad langetama otsuse – ning alles vastusest oleneb, kas jutt…

Read More

Ma ei tea, kuhu nad on ta pannud!

Maarja Magdaleena: „Nad on mu Issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud.” (Jh 20:13) Maarja Magdaleena on juba kolmandat päeva rusutud ja väsinud ja leinas – Jeesus, see, kes tõi tema ellu tagasi valguse, on…

Read More

Valgusekandjad

Avage koos minuga Luuka evangeeliumi 18. peatükk. Niisiis, Jeesus läheneb Jeerikole – ta on teel Jeruusalemma, paasapüha pole enam kaugel, Tema missioon siin maa peal hakkab lõpule jõudma. Jeesus läheneb sellele suurele linnale. Temaga on, nagu ikka, palju rahvast tunglemas…

Read More

Usu teod

Eelmine kord rääkisime piibli suurtest meestest ja naistest, kes tegutsesid tuginedes oma usule. Ning me jõudsime järeldusele, et ainus asi mis meid saab eristada neist on USK ning ainus asi mis meist saab teha oma aja kangelasi on USK. Nende…

Read More

Jüngerlus

Need üksteist jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahevahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas…

Read More
Back To Top